Top 44 websites similar to Zstomasov.sk

In this page, you will find alternative sites to Zstomasov sorted by similarity (or by Alexa rank).
Similarity percentage presented for all sites similar to Zstomasov.sk
zstomasov.sk - Základná škola Tomášov

ZSTOMASOV.SK Open zstomasov.sk

Title: Základná škola Tomášov.
Description: Zakladna skola, Tomasov, .
Site Language: Slovak
Country: Slovakia

Zstomasov.sk is hosted in Slovakia. Visitors made 44 URL suggestions to this site.
2 visitors have viewed this page, showing big interests in finding alternatives to zstomasov.sk
zstomasov.sk has been added to our database (by our users) 11 months ago

Filter by language:
2 views. Updated on: 2020-12-31
  Sort by Alexa rank
 1. ZUŠ Sobrance - Aktuality
  zakladna umelecka skola sobrance.
  http://zussobrance.sk Visit zussobrance.sk
  | 47% Similarity
 2. Základná škola Jána Švermu Humenné | ZSJSHE.SK
  základná škola humenné, základná škola jána švermu, základná škola jána švermu humenné, základná škola švermová.
  http://zsjshe.sk Visit zsjshe.sk
  | 47% Similarity
 3. Základná Škola Mateja Bela Šamorín - Škola
  Základná Škola Mateja Bela Šamorín Základná Škola Kláštorná Šamorín.
  http://zsklasam.sk Visit zsklasam.sk
  | 47% Similarity
 4. Súkromné gymnázium Lučenec, Súkromná základná škola Lučenec, Súkromná základná umelecká škola
  Súkromné gymnázium Lučenec, Súkromná základná škola Lučenec, Súkromná základná umelecká škola.
  http://sgymlc.sk Visit sgymlc.sk
  | 47% Similarity
 5. Základna škola Veľka Ida
  Základná škola Veľka Ida; Veľka Ida; Základná škola; obec Veľká Ida; Terezia Besterciová.
  http://zsvelkaida.sk Visit zsvelkaida.sk
  | 47% Similarity
 6. Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
  Zakladna umelecka skola Eugena Suchona v Pezinku, HTML CSS layout.
  http://zuspezinok.sk Visit zuspezinok.sk
  | 47% Similarity
 7. Základná škola Jakubov
  Základná škola Jakubov.
  http://zsjakubov.sk Visit zsjakubov.sk
  | 47% Similarity
 8. Základná škola, Hlavná 165, Valaliky
  Základná škola Valaliky.
  http://zsvalaliky.sk Visit zsvalaliky.sk
  | 47% Similarity
 9. Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
  Súkromná základná škola, Žilina.
  http://sukrzsza.sk Visit sukrzsza.sk
  | 47% Similarity
 10. ZUS Pála Kadosu Levice
  Základná umelecká škola Levice.
  http://zuslevice.sk Visit zuslevice.sk
  | 47% Similarity
 11. Hlavná stránka - Základná škola Ochodnica
  Základná škola v Ochodnici.
  http://zsochodnica.sk Visit zsochodnica.sk
  | 47% Similarity
 12. Futurum - Základná škola a gymnáziá
  Futurum - Základná škola a gymnáziá.
  http://sgfuturum.sk Visit sgfuturum.sk
  | 47% Similarity
 13. Úvod | zsdruzicova4.sk - Základná škola Družicová 4
  Základná škola Družicová 4 Košice.
  http://zsdruzicova4.sk Visit zsdruzicova4.sk
  | 47% Similarity
 14. Domov | ZŠ Trenčianska Turná
  Základná škola v Trenčianskej Turnej..
  http://zstrencturna.sk Visit zstrencturna.sk
  | 47% Similarity
 15. Úvodná strana | Dvojka.sk
  Dvojka.sk - Základná škola Senica, Komenského 959.
  http://dvojka.sk Visit dvojka.sk
  | 47% Similarity
 16. Zuska.sk | Súkromná základná umelecká škola v Rusovciach
  Súkromná základná umelecká škola v Rusovciach.
  http://zuska.sk Visit zuska.sk
  | 47% Similarity
 17. Základná umelecká škola v Medzeve
  www.zusmedzev.sk - Základná umelecká škola v Medzeve.
  http://zusmedzev.sk Visit zusmedzev.sk
  | 47% Similarity
 18. ZŠ J.A. Komenského Revúca | Vitajte
  Základná škola J.A. Komenského v Revúcej.
  http://zskomre.sk Visit zskomre.sk
  | 47% Similarity
 19. Hlavná stránka
  Základná škola s materskou školou Štiavnik.
  http://zsstiavnik.sk Visit zsstiavnik.sk
  | 47% Similarity
 20. Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského
  Prvá hudobná škola v Trnave - Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského.
  http://zustrnava.sk Visit zustrnava.sk
  | 31% Similarity
 21. Spevácky zbor Septemthillis - Lipany
  Spevácky zbor Septemthillis - Základná umelecká škola Lipany.
  http://septemthillis.sk Visit septemthillis.sk
  | 31% Similarity
 22. ZŠ Bystrická
  ZŠ Bystrická - základná škola Bystrická cesta Ružomberok.
  http://zsbystricka.sk Visit zsbystricka.sk
  | 31% Similarity
 23. Základná škola Drábova 3 - škola, základná škola, košice, drábova, žiak, žiačka
  Základná škola Drábova ulica 3 V Košiciach.
  http://zsdrabova.sk Visit zsdrabova.sk
  | 31% Similarity
 24. ZŠ Sokolíkova | zssokolikova.sk
  Základná škola Sokolíkova ul.2, Bratislava Dúbravka.
  http://zssokolikova.sk Visit zssokolikova.sk
  | 31% Similarity
 25. Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom HRDLIČKA
  Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom HRDLIČKA.
  http://autistihrdlicka.sk Visit autistihrdlicka.sk
  | 31% Similarity
 26. Špeciálna základná škola Žehrianska
  Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, Bratislava 851 01.
  http://szszehrianska.sk Visit szszehrianska.sk
  | 31% Similarity
 27. Súkromná škola HUMAN
  Súkromná škola Human | Sme súkromná základná škola a gymnázium so sídlom v Košiciach..
  http://schoolhuman.eu Visit schoolhuman.eu
  | 31% Similarity
 28. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola – Školská 7, 900 44 TOMÁŠOV
  .
  http://zsmadtom.sk Visit zsmadtom.sk
  | 31% Similarity
 29. Naša trojka
  Základná škola, ZŠ TROJKA, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen.
  http://3zs-zvolen.sk Visit 3zs-zvolen.sk
  | 31% Similarity
 30. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
  Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, hudba, pedagógovia, osobnosti, Slovensko..
  http://zusruppeldta.eu Visit zusruppeldta.eu
  | 31% Similarity
 31. Základná škola Nevädzová 2, Bratislava | zsnevadzova.sk
  Základná škola Nevädzová 2, Bratislava - oficiálna web stránka školy.
  http://zsnevadzova.sk Visit zsnevadzova.sk
  | 31% Similarity
 32. Škola - Základná škola sv. Svorada a Benedikta
  Základná škola sv. Svorada a Benedikta je katolícka škola spájajúca kvalitné vyučovanie a kresťanskú formáciu študentov....
  http://zsfarskanr.sk Visit zsfarskanr.sk
  | 31% Similarity
 33. ZUŠ-MA - Základná Umelecká Škola Balog nad Ipľom - Művészeti Alapiskola Ipolybalog
  ZUŠ-MA - Základná Umelecká Škola Balog nad Ipľom - Művészeti Alapiskola Ipolybalog.
  http://zusmabalog.sk Visit zusmabalog.sk
  | 31% Similarity
 34. Paneurópska súkromná základná škola - Bratislava Ružinov
  Paneurópska súkromná základná škola je škola s inkluzívnym vzdelávaním v experimente Ministerstva školstva SR, vychádzajúca z humanistickej koncepcie..
  http://paneuroszs.sk Visit paneuroszs.sk
  | 31% Similarity
 35. ZŠ Mariánska Prievidza
  Základná škola v Prievidzi, Mariánska ulica The Primary school in Marianska Street Prievidza.
  http://marianska.sk Visit marianska.sk
  | 31% Similarity
 36. Life Academy - Viac ako iba škola - Poprad - Slovensko
  Life Academy, to je Súkromná materská škola, základná škola (aj so špeciálnymi triedami), osemročné a päťročné bilingválne slovensko–anglické gymnázium..
  http://lifeacademy.sk Visit lifeacademy.sk
  | 31% Similarity
 37. Súkromná základná umelecká škola Vígľašská 1, Bratislava
  Strečnianska 20, Bratislava, základná umelecká škola, hudobné krúžky pre deti, tanečný krúžok pre deti.
  http://umeleckaskola-ba.sk Visit umeleckaskola-ba.sk
  | 31% Similarity
 38. Úvod - ZUŠ Giraltovce
  Základná umelecká škola Giraltovce poskytuje umelecké vzdelanie v hodobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom..
  http://zusgiraltovce.sk Visit zusgiraltovce.sk
  | 31% Similarity
 39. Novinky - ZUŠ Šurany
  Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Šurany. Vyučujeme tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný odbor..
  http://zussurany.sk Visit zussurany.sk
  | 31% Similarity
 40. Aktuality
  Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove, Vás víta na našej webovej stránke www.zsslavkov.sk..
  http://zsslavkov.sk Visit zsslavkov.sk
  | 31% Similarity
 41. Základná umelecká škola J. Fabiniho: O nás
  Základná umelecká škola J. Fabiniho, Spišská Nová Ves - Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor.
  http://zussnv.sk Visit zussnv.sk
  | 31% Similarity
 42. Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné
  Stránky základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné.
  http://zshu.sk Visit zshu.sk
  | 31% Similarity
 43. Makovičky - súkromná základná škola Nitra
  Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých rastie ich prirodzená túžba poznávať. Zapíšte svoju makovičku ešte dnes. Od školského roka 2017/2018 sme v Nitre!.
  http://zsmakovicky.sk Visit zsmakovicky.sk
  | 31% Similarity
 44. Základná škola Matky Alexie: Titulka
  Webové stránky Základnej školy Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava.
  http://zsmatkyalexie.eu Visit zsmatkyalexie.eu
  | 31% Similarity