Top 40 websites similar to Vlaamsforumdiagnostiek.be

In this page, you will find alternative sites to Vlaamsforumdiagnostiek sorted by similarity (or by Alexa rank).
Similarity percentage presented for all sites similar to Vlaamsforumdiagnostiek.be
vlaamsforumdiagnostiek.be - Home

VLAAMSFORUMDIAGNOSTIEK.BE Open vlaamsforumdiagnostiek.be

Title: Home.
Description: Het Vlaams Forum voor Diagnostiek heeft tot doel kwaliteitsvolle diagnostiek in onderwijs, gezondheids-, welzijns- en arbeidszorg te bevorderen. De leden van het VFD zijn vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en hogescholen, ....
Site Language: Dutch
Country: United States

Vlaamsforumdiagnostiek.be is hosted in United States. Visitors made 40 URL suggestions to this site.
1 visitors have viewed this page, showing big interests in finding alternatives to vlaamsforumdiagnostiek.be
vlaamsforumdiagnostiek.be has been added to our database (by our users) 1 year ago

Filter by language:
1 views. Updated on: 2020-09-10
  Sort by Alexa rank
 1. Home - WTC Zijtaart
  www.WtcZijtaart.nl/home; WTC-Zijtaart heeft als doel het bevorderen en beoefenen van de wielersport en de toerwielersport in het bijzonder, alsmede het organiseren van recreatieve activiteiten voor haar leden..
  http://wtczijtaart.nl Visit wtczijtaart.nl
  | 32% Similarity
 2. VONKC — Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur
  VONKC heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van het onderwijs in de kunstvakken en het behartigen van de belangen van haar leden..
  http://vonkc.nl Visit vonkc.nl
  | 32% Similarity
 3. LVAB
  De vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de wijze van uitoefening van economische en overige aanverwante beroepen te bevorderen..
  http://lvab.be Visit lvab.be
  | 28% Similarity
 4. Bedrijvensociëteit A37 is een uniek, zakelijk netwerk
  Bedrijvensociëteit A37 heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling in de Noord-Nederland en het stimuleren van samenwerking tussen de leden vanuit bedrijfsleven en overheid, vooral door middel van informele en persoonlijke contacten..
  http://bedrijvensocieteita37.nl Visit bedrijvensocieteita37.nl
  | 28% Similarity
 5. HAM | Honest Arts Movements | Organisatie
  Honest Arts Movement [HAM] heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen kunstenaars van verschillende disciplines enerzijds en kunstminnaars anderzijds. En dit door middel van het inrichten van kunstmanifestaties en het verspreiden.
  http://honestartmovement.be Visit honestartmovement.be
  | 28% Similarity
 6. Vakgroep Hoveniers: passie voor de tuinieren
  ‘Vakgroep Hoveniers’ is een vereniging voor en door hoveniers. De doelstellingen zijn: het bevorderen van de belangstelling voor het hoveniersvak en het behartigen van de belangen van de zelfstandige hoveniers in het algemeen en van de leden.
  http://vakgroep-hoveniers.nl Visit vakgroep-hoveniers.nl
  | 28% Similarity
 7. Home
  Het centrum staat in voor multidisciplinaire diagnostiek en kwaliteitsvolle behandeling van peuters, kleuters, kinderen en adolescenten met ontwikkelingsproblemen in Torhout en omgeving.
  http://carnoordhoek.be Visit carnoordhoek.be
  | 28% Similarity
 8. Hemoglobinopathien Laboratorium Leiden - Referentielaboratorium voor diagnostisch HbP onderzoek
  De site van het referentielab voor diagnostiek van hemoglobinopathien in Nederland.
  http://hbpinfo.com Visit hbpinfo.com
  | 28% Similarity
 9. Welkom bij stichting Geven om Jong Leven
  De stichting heeft tot doel het organiseren van een vakantiedag voor oncologische patintjes van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam en het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.
  http://gevenomjongleven.nl Visit gevenomjongleven.nl
  | 28% Similarity
 10. Kring van Hoofdredacteuren van hbo- en universitaire uitgaven
  Wie zijn wij? De kring van hoofdredacteuren van hoger onderwijs media staat open voor alle onafhankelijke media in het hoger onderwijs verbonden aan een hogeschool of universiteit. Doel van de kring is het bevorderen en stimuleren van onafhankelijke jour.
  http://kringvanhoofdredacteuren.nl Visit kringvanhoofdredacteuren.nl
  | 28% Similarity
 11. Medische Microbiologie CWZ: Home page
  De website van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid te Nijmegen. Actuele informatie over microbiologie en infectieziekten. Bevat het vademecum als naslag voor microbiologische, immunologische en allergologische diagnostiek..
  http://medischemicrobiologie.nl Visit medischemicrobiologie.nl
  | 28% Similarity
 12. De Hondsberg | Koraal
  Bij De Hondsberg kun je terecht voor specialistische observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling. We zijn er voor kinderen en jongeren uit het hele land van 0 tot 18 jaar..
  http://dehondsberg.nl Visit dehondsberg.nl
  | 28% Similarity
 13. De Heerlijkheid Herlaar
  De Heerlijkheid omvat het grondgebied van de kernen Sint-Michielsgestel, Halder en Gemonde. Het bestuur van de Heemkundevereniging stelt zich tot doel het bevorderen, in de ruimste zin, van belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van de plaat.
  http://deheerlijkheidherlaar.nl Visit deheerlijkheidherlaar.nl
  | 28% Similarity
 14. Berkhof Car events
  officieële website van de Berkhof Car Events. Voor het organiseren van verschillende Rally's. Van klassieke auto's tot Porsches en van SAAB Cabrio's tot rally's voor het goede doel..
  http://carevents.nl Visit carevents.nl
  | 28% Similarity
 15. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie
  Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het officiële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Het heeft ten doel de leden van de vereniging en andere geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied..
  http://ntv-orthopaedie.nl Visit ntv-orthopaedie.nl
  | 24% Similarity
 16. Home | Turnkring Moed en Volharding
  Onze turnkring heeft tot doel het aanbieden en promoten van de gymnastiek en zijn aanverwante sporten evenals sportieve ontspanning in het algemeen..
  http://turnkring-mev-berkenbos.be Visit turnkring-mev-berkenbos.be
  | 24% Similarity
 17. Kind en Consult
  Praktijk voor praktische (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en begeleiding ten behoeve van de totale ontwikkeling van het kind..
  http://kindenconsult.nl Visit kindenconsult.nl
  | 24% Similarity
 18. Pelerin Symposium
  Het doel van de Stichting Pélerin is de kwaliteit en continuïteit van academische patiëntenzorg te bevorderen. Het is dé mogelijkheid om ontwikkelingen in de patiëntenzorg op verschillende vakgebieden te volgen, onderzoek van medeassistenten te leren kenn.
  http://pelerinsymposium.nl Visit pelerinsymposium.nl
  | 24% Similarity
 19. BVNG |
  De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG) verenigt de Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en archief- en onderzoeksinstellingen. Zij heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek in de Nieuwste Geschiedenis te bevorderen en vormt e.
  http://contemporanea.be Visit contemporanea.be
  | 24% Similarity
 20. Home - Belgian Cheerleading Federation
  Deze vzw heeft als doel cheerleading in kaart te brengen en de organisatie en ontwikkeling van het cheerleading in België te bevorderen om dit in verschillende disciplines en op alle niveaus kwalitatief uit te bouwen..
  http://belgiancheer.be Visit belgiancheer.be
  | 24% Similarity
 21. Welkom in de Sloterkerk | Stichting Vrienden van de Sloterkerk
  Stichting Vrienden van de Sloterkerk heeft als doel: het bevorderen, verzorgen en laten uitvoeren van culturele activiteiten in de Sloterkerk..
  http://sloterkerk.nl Visit sloterkerk.nl
  | 24% Similarity
 22. Vlaams Belang Jongeren | Rechts, Vlaams én Rebels
  Welkom op de webstek van de Vlaams Belang Jongeren. Als politieke jongerenorganisatie van het Vlaams Belang, heeft VBJ het doel om jongeren meer vertrouwd te maken met de politieke stroming van het rechtse Vlaams-nationalisme..
  http://vbj.be Visit vbj.be
  | 24% Similarity
 23. Stichting Flevoland Roeit
  Doel van de Stichting Flevoland Roeit (SFR) uit Lelystad is het bevorderen van het traditionele roeien in het algemeen en het sloeproeien in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het ondersteunen van roeiactiviteiten en het organis.
  http://flevolandroeit.nl Visit flevolandroeit.nl
  | 24% Similarity
 24. Ariëns Comité
  Het doel van de stichting het Ariëns-Comité is de godsdienstige en maatschappelijke vorming van het katholieke volksdeel op een eigentijdse wijze te bevorderen door belangstelling te wekken voor het leven en de werken van wijlen de priester Alphons Ariëns.
  http://arienscomite.nl Visit arienscomite.nl
  | 24% Similarity
 25. Nutritional Assessment Platform -
  Het Nutritional Assessment Platform (NAP) bestaat uit de nutritional assessment experts van verschillende hogescholen, relevante universiteiten en universitaire medische centra..
  http://nutritionalassessment.nl Visit nutritionalassessment.nl
  | 24% Similarity
 26. Home | Reuma Patienten Vereniging Randmeren
  Het doel van onze vereniging is werkzaam te zijn, ten behoeve van de algemene belangen van personen met een reumatische aandoening in onze regio en in het bijzonder voor onze leden. Onze leden komen voornamelijk uit de gemeentes van Ermelo, Harderwijk, Ni.
  http://rpvrandmeren.nl Visit rpvrandmeren.nl
  | 24% Similarity
 27. Living Labs Brussels Retrofit_nl - Living Labs Brussels Retrofit
  De energetische renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen Innovatie in de bouwsector stimuleren Het FEDER project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft tot doel de renovatie van Brusselse woningen te bevorderen door het creëren van bevoorrech.
  http://livinglabs-brusselsretrofit.be Visit livinglabs-brusselsretrofit.be
  | 24% Similarity
 28. Home - VBSP
  Welkom De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs. De vereniging is opgericht in 1925 en heeft gedurende h.
  http://vbsp.nl Visit vbsp.nl
  | 24% Similarity
 29. Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education (Belgi) Flanders Knowledge Area
  de startpagina van de website van het Vlaams agentschap voor internationalisering van het hoger onderwijs.
  http://flamenco-vzw.be Visit flamenco-vzw.be
  | 24% Similarity
 30. KNMO, de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland.
  Het bevorderen van de amateurmuziek en aanverwante vormen van kunstbeoefening en het behartigen van belangen van leden en aangesloten verenigingen..
  http://knfm.nl Visit knfm.nl
  | 24% Similarity
 31. Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators
  De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht. Het merendeel van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot scheidingsmediator..
  http://verenigingfas.nl Visit verenigingfas.nl
  | 24% Similarity
 32. NKS - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
  De Nederlandse Kastelen Stichting, NKS, heeft als doel het bevorderen van het in stand houden van in Nederland gelegen kastelen en buitenplaatsen en hun onroerende aanhorigheden..
  http://kastelen.nl Visit kastelen.nl
  | 24% Similarity | Alexa Rank2.9m
 33. Werkplaatsen onderwijsonderzoek PO
  Drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten, krijgen subsidie via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs’. Doel va.
  http://werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl Visit werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl
  | 24% Similarity
 34. Doorbraakproject Onderwijs & ICT: dit zijn de resultaten
  Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT had het doel om ict-doorbraken te realiseren. Wat zijn de resultaten van dit project? Lees het artikel en de publicatie..
  http://doorbraakonderwijsenict.nl Visit doorbraakonderwijsenict.nl
  | 24% Similarity
 35. Hindoecentrum Sewa Dhaam
  Hindoecentrum Sewa Dhaam heeft als doel het verkondigen, prediken en overdragen van Hindoe Dharma (Hindoe cultuur en godsdienst), het behartigen en het bevorderen van het welzijn en de sociale, culturele en religieuze belangen van de Hindoe gemeenschap..
  http://sewadhaam.eu Visit sewadhaam.eu
  | 24% Similarity
 36. Home - Molen 't Haantje
  De site Weespermolens.org is een initiatief van de Stichting molen het Haantje en heeft tot doel het voortbestaan van de Molen Het Haantje.
  http://weespermolens.org Visit weespermolens.org
  | 24% Similarity
 37. Home - Business Platform Schipholweg
  De vereniging heeft tot doel de gezamenlijke belangen van de ondernemingen te behartigen. De communicatie met de gemeente Leiden te voeren en te optimaliseren, alsmede de onderlinge contacten tussen de ondernemingen te bevorderen. Het ondernemersgebied va.
  http://businessplatformschipholweg-schuttersveld.nl Visit businessplatformschipholweg-schuttersveld.nl
  | 24% Similarity
 38. IJzerwake | zelfbestuur voor Vlaanderen
  IJzerwake vzw heeft tot doel in de geest van de Frontbeweging het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede uit te dragen..
  http://ijzerwake.org Visit ijzerwake.org
  | 24% Similarity
 39. Welkom
  Naturisme is een levenswijze. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens, voor natuur en milieu..
  http://zwemmen-nzd.nl Visit zwemmen-nzd.nl
  | 24% Similarity
 40. Vereniging Hogescholen
  De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overh.
  http://hbo-raad.nl Visit hbo-raad.nl
  | 24% Similarity